Home ธรรมะ “ธรรมะ” จะช่วยอะไรเราได้ ? (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

“ธรรมะ” จะช่วยอะไรเราได้ ? (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

0 second read
133

เเชร์เรื่องนี้

“ธรรมะ” จะช่วยอะไรเราได้ ?

เมื่อสมัยไฟไหม้จังหวัดครั้งใหญ่ได้ผ่านไปแล้ว
ผลคือความทุกข์ยาก สูญเสียสิ้นสติไปก็หลายราย
วนเวียนมาลำเลิกให้หลวงปู่ฟังว่า อุตส่าห์ทำบุญกุศล
ปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย ทำไมบุญกุศลจึงไม่ช่วย
ทำไมธรรมะจึงไม่ช่วยคุ้มครอง ไฟไหม้บ้านวอดวายหมด
แล้วเขาเหล่านั้นเลิกเข้าวัดทำบุญไปหลายราย
เพราะธรรมะไม่ช่วยให้เขาพ้นจากไฟไหม้บ้านฯหลวงปู่ว่า

“ไฟมันทำตามหน้าที่ของมัน ธรรมะไม่ได้ช่วยใครในลักษณะนั้น
หมายความว่า ความอันตรธาน ความวิบัติ ความเสื่อมสลาย
ความพลัดพรากจากกันนั้น สิ่งเหล่านี้มีประจำโลกอยู่แล้ว

ทีนี้ผู้มีธรรมะ
เมื่อประสบกับภาวะเช่นนั้นแล้วจะวางใจอย่างไรจึงไม่เป็นทุกข์
อย่างนี้ต่างหาก ไม่ใช่ธรรมะช่วยไม่ให้แก่ ไม่ให้ตาย ไม่ให้หิว
ไม่ให้ไฟไหม้ ไม่ใช่อย่างนั้น”

……………………………………………………………………

คัดลอกจากหนังสือดอกโมกข์ รายตรีมาส
ปีที่ ๒ ไตรมาสที่ ๒ ฉบับที่ ๖หน้า ๑๐๖
เรื่องผู้ที่เข้าใจธรรมะที่ถูกต้องหายาก

……………………………………………………………………

ธรรมะที่แท้จริงนั้น คือการมองเห็น มีปัญญาในการมองเห็น
ธรรมะในลักษณะนี้ที่เป็นตัวความจริง เป็นสัจจะ
ที่ถูกต้องที่สุด และปรากฏมีอยู่ในทุกๆ ศาสนา

โดย หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

Comments are closed.

Check Also

ราศีที่ช่วงนี้ ความรักจะเกิดปัญหา

FacebookTwitterLineในช่วงวันที่ 20 – 27 พฤษภาคม 2563 มีราศีที่ต้องรว่าจะเกิดปัญหาในเ…