Home ความรัก คนเราถ้า คู่กัน แล้ว คงไม่แคล้วกันหรอก ต่อให้อยู่ไกลกันแค่ไหน สุดท้ายก็ต้องหากันจนเจอ

คนเราถ้า คู่กัน แล้ว คงไม่แคล้วกันหรอก ต่อให้อยู่ไกลกันแค่ไหน สุดท้ายก็ต้องหากันจนเจอ

4 second read
2,408

เเชร์เรื่องนี้

คนเราถ้า คู่กัน แล้ว คงไม่แคล้วกันหรอก ต่อให้อยู่ไกลกันแค่ไหน สุดท้ายก็ต้องหากันจนเจอ

ในศาสตร์แห่งการดูเนื้อคู่นั้น ครูบาอาจารย์ท่าน เ ม ต ต า บอกว่า เนื้อคู่ในลำดับต้น ตั้งแต่ระดับที่ 1ถึง 5 นั้น ถ้าได้มาอยู่ด้วยกันอีกนั้น จะทำให้คนคู่นั้นมีความสุขมากกว่าความ ทุ ก ข์ เป็นสุดยอดปรารถนาของคนทุกคน

แต่ยังมี ก ร ร ม อีกประเภทหนึ่งที่ทำให้ถึงแม้จะเป็นเนื้อคู่กันจริง แต่เพราะผลก รรมนี้มาส่งผลก็ทำให้ต้องแยกจากกัน แม้ไม่ยากจะจากกัน ก็คือ

ก รรมตั ดรอน ที่ทำให้แยกจากกัน

เคยและได้ยินไหมที่มีใครบอกว่ารักคนๆ หนึ่งมากๆ และอาจจะเที่ยวประกาศไปทั่วว่า ได้พบเนื้อคู่แล้ว ชาตินี้ต้องรักกันไปจน ต า ย แ ต่ต่อมาไม่นานนักก็เลิกรากัน และได้เจอคนใหม่ไปเรื่อยๆ คบกันสักพักก็เลิกกันอีกทั้งที่มั่นใจแล้วว่า ใช่แน่ๆ คนนี้

บางคู่รักกันมาเป็น 10 ปี เตรียมแต่งงานแล้วแต่ก็มี เ ห ตุ ให้เลิกกันทั้งแบบ เ จ็ บ ป วดและไม่เจ็ บปว ดจากกันโดยดี แต่ไม่นานคนทั้งคู่ก็ไปเจอคนใหม่ รักใหม่ คบกันไม่นานก็แต่งงานแบบสา ยฟ้ าแล่บกันไปเลยทั้งคู่

และคนบางคนที่เจอนั้นหรือเคยร่วมครองคู่ในระยะสั้นๆ ไม่ใช่เนื้อคู่ที่เป็นคู่บุญบารมีแต่เป็นคู่เ วร คู่ ก รรม เป็นเจ้าก รรมนาย เ วรของเราที่จะมาทำให้เราพบกับก รรมบางอย่างที่เคยทำกับเขา

หรือเคยร่วมทำมากับเขา เมื่อได้ชดใช้ซึ่งกันและกันแล้ว ก็หมดสิ้นเว ร ก รรม ก็ถึงเวลาที่ต้องแยกกันไปตามบุญและก รรมของตน

บางคู่เมื่อแยกจากกันแล้วรุ่งเรืองทั้งคู่ มีความสุขทั้งคู่ในชีวิตใหม่ นี่คือผลของก รรมที่เคยมีและได้รับการอโหสิก รรม หรือก รรมยุติไปแล้วนั่นเอง

และคนที่เป็นเนื้อคู่ที่อยู่ลำดับถัดๆ ไป ชาตินี้อาจจะเป็นได้แค่แฟนหรือเพื่อนสนิทต่าง เ พ ศเท่านั้น และจะเลื่อนอันดับหรือไม่นั้นอยู่ที่ว่ามีการเกื้อกูลกันต่อหรือไม่

สำหรับคนที่มีความรักต่อกัน แล้วมีเหตุแห่ง วิ บ า ก ก ร ร มทำให้ไม่ได้ครองคู่กัน ต้องมาเลิกกันในชาตินี้นั้น หรือที่กำลังมีความรักซ้อนที่ซ่อนเร้น ขอให้ระงับ เ สี ย

ขอให้คิดปลงใจ เ สี ย ว่า แค่เป็นเส้นทางชีวิตสองเส้นที่โดนก รรมลิขิตไว้ ให้แค่มาพบกันเพื่อเติมเชื้อในภพต่อไป อย่าพยายามไปฝืน เพราะมันอาจจะทำให้เรื่องราวในชีวิตมันยุ่งเหยิงมากขึ้นกว่าเดิม

ขอให้คิด เ สี ย ว่าเป็นเส้นทางชีวิตที่ต้องเดินขนานกันไปมาบรรจบกันไม่ได้ ได้แต่มองเห็นกันไปข้างๆ ทาง พอได้ให้รู้สึกดีเป็นกัลยาณมิตร กัลยาณธรรมที่ดีต่อกัน โมทนาบุญในสิ่งที่เขาและเธอทำดี ถึงแม้จะจับต้องไม่ได้ เพราะไม่มีจุดใดในเส้นจะมาแตะหรือสัมผัสกันได้

ต่างคนต่างเดินจนสุดเส้นทางหรือจบเรื่องราวในภพนี้ไป หลังจากนั้นก็ไปว่ากันใหม่ตามบุญตาม ก รรม หยุดเรื่องตรงนั้นว่าเป็นแค่เพื่อนกันก็พอ

อย่าให้มี ก า ม ร า คะ  มาเป็นปัจจัยผลักดันให้กระทำก รรมไม่ดีต่อตนเองและผู้อื่น

หรือที่เรียกว่า กิ๊กหรือชู้  ไม่ว่าจะเป็นทางใจหรือทางกายก็ตาม เป็นเรื่องไม่ดีทั้งสิ้น เพราะเริ่มต้น เ ห ตุ ไม่ดี ผลลัพธ์ออกมาก็ย่อมไม่ดี ทำให้ ทุ กข์ ท ร ม า น ทั้งใจ และกายหลายคน

เป็นการสร้างก รรมไม่ดีเพิ่มเติม หลายคนชีวิตนั้นลำบ ากอยู่แล้ว พอมีเรื่องผิดศีลข้อนี้เข้ามาอีก จะหนักกว่าเดิมหลายเท่า ขอ เ ตื อ นไว้ด้วยความปรารถนาดี

และในบางคนถึงแม้จะเคยอยู่ร่วมชาติกันมาแต่ปางก่อนก็จริง ในบางคู่ก็ต้องมานั่งกินแห้วหน้า เ ศ ร้า เ ฝ้าหลงรัก ข้างเดียวรอคอยไม่ได้ครองคู่กัน จะต้องมีเหตุที่มาจากก รรมมาตั ดรอนและอาจจะเป็นก รรมบีบคั้น ต้องมีอันต้องแค ล้ วค ลา ดกันได้เหมือนกันในชาตินี้ ทั้งๆ ที่อาจจะเคยเป็นเนื้อคู่กันก็จริงในปางก่อน

แต่ตอนนี้จึงยังไม่ถึงคิว ถึงเวลา เพราะยังมีวิบากก รรมไม่ดีของตนและของคนที่เราไปแอบชอบมาบังอยู่ หรือมีก รรมตั ดรอนไว้ทำให้

ก รรมที่ทำร่วมกันมาถูกทำ ล า ย ไป

กรร มตั ดรอน หรือ อุป ฆ าต กร รม ที่พูดถึงนั้น หมายความว่า ก รรม

ที่ให้ผลอย่าง เด็ ด ข าด ไปเลย เป็นก รรมที่ทำหน้าที่ฆ่ า ก รรม

อื่นให้สิ้นสุดลงอย่างเ ด็ ด ข า ด พลังอำนาจของผลก รรมตั ดรอนนั้นมีสองอย่างเช่นเดียวกัน คือก รรมฝ่ายดี และก รรมฝ่ายชั่ ว

ก รรมนี้ทำให้คนที่กำลังแ ย่ๆ ดีขึ้นฉับพลัน ทำให้คนที่กำลังรุ่งๆ ผลิกกลับต กต่ำ ได้แบบในเสี้ยววินาที ยก ตั ว อ ย่ าง ง่ายๆ คนจนๆ ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแบบไม่คาดฝัน เป็นเพราะก รรมตัดรอนฝ่ายดีมาส่งผลฉับพลันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ

หรือคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โต มีบารมีลูกน้องมากมายเพียงข้ามคืนเดียวเป็นนักโ ท ษ อุจ ฉ ก ร ร จ์หนีหัวซุกหัวซุน ไม่มี

ใครช่วยเหลือได้เลย เ ห ตุ ที่เป็นเช่นเดียวเพราะ ก รรมตั ดรอนทำหน้าที่นั่นเอง มาจากก รรมที่ทำมาล้วนๆ ไม่มีใคร แ ก ล้ ง หรือบังเอิญแต่อย่างใด

สรุปก็คือ ก รรมตั ดรอนนี้มีหน้าที่ตั ดก รรมฝ่ายตรงข้ามกับตนให้สิ้นสุดลงอย่าง เ ด็ ด ข า ด  ซึ่ง รุ น แ ร ง ยิ่งกว่าพลังอำนาจของก รรม

เ บี ย ด เ บี ย น ในเรื่องของความรักอาจจะมีบุญร่วมกันมา แต่เมื่อมีก รรมตั ดรอนที่มี แ ร ง มากกว่ามาตั ดมาดักหน้าไว้ก็ไม่อาจจะมาครองคู่กันได้

เช่น บางคู่กำหนดแต่งงานกัน พอใกล้ๆ วันหรือถึงวันแต่งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีก รรมมาตัด รอนให้ต าย หรือมีเหตุให้เกิด อุ บั ติ เ ห ตุ เกิดโ ร ค

ก รรม โ ร ค เ ว ร ฉับพลันทำให้แต่งกันไม่ได้ ทั้งๆ ที่ไม่มีเค้าลางล่วงหน้าเลย หรืออยู่ดีๆ มี เ ห ตุ ต้องยกเลิกการแต่งงานกะทันหัน

หรือจะเป็นด้วย ก รรมบี บคั้ น หรือที่เรียกกันว่า  อุ ป ปี ฬ ก ก  ร ร ม มาบี บคั้ นในทางที่ไม่ดี หรืออาจจะเป็นเพราะ

ก รรมใหม่ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันไม่มีแรงพอ จึงยังไม่เกิดผล ยังเชื่อมกันยังไม่ติด เป็นไปได้หลาย ส า เ ห ตุ เ พราะอำนาจแห่งก รรม

ยังไม่รวมถึงแรง สั จ จ ะอ ธิ ษ ฐ า น อีก หากคนใดปรารถนาหลุดพ้ น

ในชาติไหนได้มีการตั้ง สั จ จะ อ ธิ ษ ฐ านไว้ไม่ขอมีคู่ ขอมีชีวิต

ขอมีความสุขกับเส้นทางการปฏิบัติธรรม ได้เกิด ปั ญ ญ า ช่วยเหลือคนอื่น ก็ยิ่งจะปิดทางเรื่องคู่ครองเลย

หากไม่มีการขอถอดถอนคำสัจจะอธิษฐาน เหตุหนึ่งในการที่ทำให้ไม่มีคู่ในชาตินี้ จะเจาะแบบละเอียดในบทต่อไป

แต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นเนื้อคู่กันจริงลำดับต้นของจริง ไม่ต้อง ก ลั ว ว่าจะแคล้วคลาดกัน ไม่อยากเจอก็ต้องเจอ นึกว่าจะไม่เจอกันอีกแล้ว

ในชาติ ก็ต้องเจอ

เพราะถ้าเป็นเนื้อคู่กันจริงๆ แล้ว มีก รรมดีบุญใหม่มาช่วยเป็นปัจจัยตัวช่วยเสริม ช่วยเหลือผลักดัน

เมื่อถึงเวลาแล้ว มีทั้งบุญเก่า

บุญใหม่พร้อม ไม่มี วิ บ า ก ก รรมไม่ดีมาคอยขั ดขวางอีก เรียกว่า ทางสะดวกที่ต้องกลับมาเจอกัน

ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อให้อีกคนอยู่ขั้วโลกใต้ อีกคนอยู่ขั้วโลกเหนือ บุ ญและก รรมก็ยังลิขิตพามาเจอกันได้

ต่อให้ได้แต่งงานมาแล้วเป็นสิบๆ ครั้งร้อยๆ ครั้ง ในชาตินี้ก็ยังมีโอกาสได้กลับมาเจอ มาครองคู่กันอีก

หลายคนคงเคยได้ยินเรื่องรักข้ามขอบฟ้า หรือคนที่มาแต่งงานกันตอน แ ก่ เ ฒ่ าวั ย ช  ร า เรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นกันบ่อยๆ คงจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้าง

คนที่เคยเป็นคู่รักกันตอนหนุ่มสาว ต่อมามีก รรมมาบัง มีก รรมมาส่งผลต้องแยกกันทั้งๆ ที่ไม่อยากจาก ต่างคนต่างไปพบคู่ในลำดับต่อไป

และภายหลังตอนแก่ก็กลับมาเจอกันอีก เมื่อก รรมไม่ดีที่มาบัง มาแยกให้จากกันนั้นถูกชดใช้หมดก รรมไปแล้ว จึงมาพบกันกลายมาเป็นความรักแบบลมหวน

ถ้าในเวลานี้มีโอกาสได้เจอเนื้อคู่ในลำดับต้นๆแล้ว และสามารถอยู่ร่วมกันเป็นคู่ครองได้ในชาติภพนี้ ก็อยากจะแนะนำด้วยความปรารถนาดี

ว่า ในช่วงเวลาในชีวิตปัจจุบัน ก็ควรที่จะช่วยดูแลเกื้อกูลกันและกัน

เรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาบั่ นท อ น ชีวิตคู่นั้นคือ วิ บ าก ก รรมหรือผลก รรมที่ทั้งสองคนต้องชดใช้ที่ทำร่วมกันมาและฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเคย

ก ร ะ ทำต่ อกัน ถ้ายังมีความรักต่อกันก็ขอให้ อ โ หสิ ก ร ร ม ต่อกัน เ สี ย

มีการก ระท บก ระทั่ งกัน หนักนิดเบาหน่อยก็ควรจะให้ อ ภั ยซึ่งกันและกัน หมั่นชวนกันไปทำบุญ มีชีวิตร่วมกันไปในทิศทางที่ดี ชวนกัน

รั ก ษ า ศีล รั ก ษ า ธร รมให้มั่นคง อย่าไปออกนอกลู่นอกทาง

ล ด ล ะ เลิกบา ปทั้งปวง ช่วยกันเ ตื อ นส ติ ห้ า มปรามกันและกัน

ความสุขก็จะมากกว่า ทุ ก ข์ ก รรมที่มีต่อกันจะได้ตามไม่ทันส่งผลไม่ได้ในชาตินี้ เพราะบุญพาหนีไปไกลเสียแล้ว

ในชาติหน้าถ้าอยากจะได้มาเจอเป็นคู่ครองกันอีก ก็เร่งสร้างบุญกุศลร่วมกัน และบุญเฉพาะตัว ก็อาจจะนำพามาพบกันอีกในทุกชาติภพ

ได้ เพราะแรงของบุญเป็นผู้นำพามาให้เจอกัน

จากหนังสือสร้างบุญเพื่อเป็นธรรมทานชุดที่ 2

คัมภีร์ดูเนื้อคู่ หนุนครอบครัวให้เจริญรุ่งเรือง

ขอให้ทุกท่านเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ขอบุญ รั ก ษ า

ขอบคุณที่มา eatrices

Loading...
Comments are closed.

Check Also

ราศีที่ช่วงนี้ ความรักจะเกิดปัญหา

FacebookTwitterLineในช่วงวันที่ 20 – 27 พฤษภาคม 2563 มีราศีที่ต้องรว่าจะเกิดปัญหาในเ…